Το πρώτο προαπαιτούμενο του πολιτισμού είναι η Δικαιοσύνη

--S.Freud

Σχετικά με το γραφείο

Ελένη Μ.Τσαούση

Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Ενασχόληση και εξειδίκευση στον χειρισμό υποθέσεων αστικού, εμπορικού και δημοσίου δικαίου.

Παρέχονται νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, σε ιδιώτες φορείς και επιχειρήσεις, με γνώμονα την εντιμότητα, την εχεμύθεια και τη διαφάνεια και τη σταθερότητα, παρακολουθώντας τις νομικές εξελίξεις και με άμεση ανταπόκριση σε κάθε νομικό πρόβλημα.

Το γραφείο διατηρεί δίκτυο εξωτερικών συνεργατών όπως συμβολαιογράφων, μηχανικών, τοπογράφων, οικονομολόγων και δικαστικών επιμελητών, σε ολόκληρη την επικράτεια και το εξωτερικό, ώστε να διεκπεραιώνονται άμεσα και απρόσκοπτα όλες οι υποθέσεις.

Back to top